Energielabels in woningwaarderingsstelsel

In het najaarsakkoord van 2008 dat is gesloten tussen WWI, Aedes en de Woonbond is overeenstemming bereikt over de opname van het energielabel in het woning¬waarderings¬stelsel. De punten¬waardering via de isolatie en installatie¬maatregelen wordt vervangen door de waardering met een energielabel. De ingangsdatum van de regeling is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt de wijziging ingevoerd in 2011. Het parlement moet zich nog uitspreken over de voorgenomen wijziging, die ook in wet- en regelgeving tot uitdrukking moet komen.
De nieuwe woningwaardering met energielabels biedt verhuurders een nieuwe stimulans om energiebesparende maatregelen te treffen. Omdat de huur van woningen met lagere energielasten (beter energielabel) omhoog kan is er ruimte voor extra investeringen in energiebesparende maatregelen. Er is een overgangsregeling afgesproken, waardoor er gedurende twee huurrondes voor zittende huurders nog geen sprake is van huurverlagingen voor de slechtste labels. Corporaties hebben hiermee nog tijd om de energieprestatie van vooral de slechtste woningen te verbeteren. De huren worden in die periode niet verlaagd maar bevroren. Bij mutaties geldt wel direct de nieuwe maximale huurprijs. Als een woning nog geen energielabel heeft wordt gebruik gemaakt van de labelindeling naar bouwjaar.

Consequenties voor corporaties

Bij de invoering van energielabels in het woningwaarderingsstelsel blijft het totaal aantal punten landelijk gelijk. Voor corporaties die hun voorraad energetisch goed op orde hebben stijgt het totaal aantal punten. Voor woningen met een G-label zal de huur dalen. Dat stimuleert corporaties om voor die woningen aanvullende energiebesparende maatregelen te treffen.

Waardering energielabels

De waardering voor de energielabels is vastgesteld in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. De puntenwaardering is gegeven in onderstaande tabel. De tabel geldt voor woningen waarvoor al een energielabel is afgegeven.
 Energielabel  Eengezinswoning  Meergezinswoning
 A++  44 punten  40 punten
 A+  40 punten  36 punten
 A  36 punten  32 punten
 B  32 punten  28 punten
 C  22 punten  14 punten
 D  14 punten  11 punten
 E  8 punten  5 punten
 F  4 punten  1 punt
 G  0 punten  0 punten