De totaalaanpak

Isolatie in combinatie met nieuwe installaties is de beste manier om uw woning energiezuinig te maken. U maakt uw woning in drie stappen energiezuinig:
Isolatie: het is beter en goedkoper om energie te besparen door te isoleren, dan om energie op te wekken.
Duurzaam opwekken: als de woning goed geïsoleerd is kunt u daarna duurzaam energie opwekken. Dat kan bijvoorbeeld met zonneboilers, zonnecellen die stroom opwekken, of warmtepompen die energie halen uit lucht of bodem.
Zuinige installaties: er zijn zuinige installaties die energie opwekken uit gas of elektriciteit.

Energiebesparingsverkenner

De energiebesparingsverkenner geeft een indruk van de mogelijkheden van energiebesparing door een combinatie van maatregelen voor te stellen om uw woning energiezuiniger te maken. Deze website geeft ook informatie over het energielabel van de woning nu en na het nemen van de maatregelen. Ook de investeringen en de daling van de energiekosten krijgt u in beeld.

Energieloket

In verschillende regio’s in Noord Brabant zijn energieloketten actief. Ze helpen particulieren bij energiebesparing in de woning. Als u meer wilt weten over energiebesparing of een maatwerkadvies, kunt u bij het energieloket in uw regio terecht.

Maatwerkadvies

Een deskundig adviseer stelt een maatwerkadvies samen, het EPA: Energie Prestatie Advies. Dat geeft u een goede indruk wat u aan energiebesparing in uw woning kunt doen. Welke EPA adviseurs er bij u in de buurt zijn, weet het energieloket in uw regio.

Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe zuinig de woning is, net zo als het label van koelkasten en wasmachines. Label A is zuinig en label G is niet zuinig. U ontvangt het energielabel wanneer een maatwerkadvies voor uw woning is opgesteld. Dat label overlegt u bij de verkoop van de woning.

Subsidiewijzer

Als u energie bespaart of een maatwerkadvies laat uitvoeren kunt u subsidie krijgen. Welke subsidies er zijn en of u ervoor in aanmerking komt vindt u via de knop subsidieregelingen of energiehuis in de rechter kolom.