Energielabel huurwoning

Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Het energielabel is een uitvloeisel van de Europese wetgeving: “Energy performance of Buildings directive (EPBD)”. Het energielabel past in het streven van de overheid om van Nederland op energiegebied een van de schoonste en energiezuinigste landen van Europa te maken.

Energielabel verplicht

Vanaf 1 januari 2008 dient bij de verhuur van een woning aan de nieuwe huurder een energielabel te worden overhandigd. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor woningen loopt van A tot en met G. Het A-label is het energiezuinigst en het G-label is het minst zuinig. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Het energielabel is verplicht bij bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen.
Veel corporaties hebben het volledige woningbestand al gelabeld. Sommige corporaties hebben ervoor gekozen nog niet hun volledige bestand te labelen. Zij dienen dat wel te doen als de woning opnieuw wordt verhuurd.

Vernieuwd energielabel

Er is sinds 1 januari 2010 een vernieuwd energielabel voor woningen. Het vernieuwde energielabel houdt meer rekening met verschillende woningtypen en geeft meer informatie over besparingsmogelijkheden.
Corporaties die al een energielabel hebben, dat door een gecertificeerd bedrijf is verstrekt tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2010, kunnen zelf vanaf 1 januari 2010 een bijlage downloaden met dezelfde informatie als het vernieuwde energielabel. Het oorspronkelijke energielabel blijft het juridisch geldige document.

Woningtypen en besparingsmogelijkheden

Op het nieuwe energielabel staat een afbeelding van het woningtype. Ook geeft het nieuwe label duidelijk aan wat de labelklasse (A-G) betekent in relatie tot het woningtype. Bij het label A zijn er weinig besparingsmogelijkheden, bij het label G veel. Bovendien bevat het energielabel meer informatie over de mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken.

Verschillende typen woningen met elkaar vergelijken

Met het oude energielabel was het alleen mogelijk om door middel van de labelklasse (A-G) woningen van hetzelfde type met elkaar te vergelijken en niet woningen van verschillende typen. Met het vernieuwde energielabel is het mogelijk om ook woningen van verschillende typen met elkaar te vergelijken.

Energiegebruik op energielabel

Het nieuwe energielabel geeft bij het energiegebruik aan wat het totale standaard energiegebruik is, uitgesplitst in elektriciteit, gas en/of warmte. Hierdoor kan het energiegebruik van verschillende typen woningen vergeleken worden. De waarden op het label kunnen overigens sterk afwijken van het werkelijke gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte. Dit hangt onder meer samen met het aantal personen in een huishouden en het energiegedrag.